Målsättning

Lunds Musikskola (PSS Lund) vill verka för att ge barn, ungdomar och vuxna tillgång till högkvalitativ undervisning. Genom valbar lektionslängd och till stor del individuell undervisning vill vi ge eleverna möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Vi ser ensemblespel som en viktig del av den musikaliska utbildningen och erbjuder därför alla våra elever ensembleundervisning, samt uppmuntrar till spontana samarbeten mellan eleverna. Dessa grupplektioner ges ofta som projekt under några veckor varje termin.

Vi ser framträdande inför publik som en viktig del av den musikaliska utbildningen och erbjuder därför alla elever möjligheten att framföra sin musik, såväl vid mindre interna sammankomster som vid offentliga arrangemang. Många spännande möjligheter ges t ex under Kulturnatten.

PSS är en ideell förening som drivs av ett lärarkollektiv med lång erfarenhet av musikundervisning, såväl i grupp som individuellt. Föreningen har ett nära samarbete med studieförbundet Sensus. Vår verksamhet är en del av det breda utbud av kurser, cirklar och utbildningar som Sensus ger över hela landet.

Vi erbjuder undervisning i Piano, Jazzpiano, Gitarr, Elgitarr, Fiol, Altfiol, Cello, Barnrytmik, Blockflöjt, Tvärflöjt, Sång och Musikteori. Normal lektionstid är 30 eller 45 minuter per vecka, men kan anpassas efter individens behov och önskemål. Verksamheten bedrivs i lokaler på Källbyskolan i centrala Lund. För elever vid BMSL (Bilingual Montessori School of Lund) kan undervisningen ges i BMSLs lokaler på Margaretavägen i Lund.